Aanleveren geotechnisch sondeeronderzoek

Waarom waardevol?
Door uw gegevens van de ondergrond te delen, zoals gegevens van geotechnisch sondeeronderzoek, levert u een waardevolle bijdrage aan nieuwe ontwikkelingen. Betrouwbare informatie en expertise van de ondergrond dragen bij aan minder maatschappelijke faalkosten bij diverse bouwprojecten, veiligere constructies en een duurzame toekomst. Als we met z’n allen de ondergrond de aandacht geven die het verdient, kunnen we daar nu en in de toekomst ons voordeel mee doen. Niet voor niets wordt ook hard gewerkt aan de realisatie van de Basisregistratie Ondergrond.

Basisregistratie Ondergrond: wat betekent dat voor geotechnisch sondeeronderzoek?
Als gevolg van de Basisregistratie Ondergrond (BRO) is het aanleveren van gegevens bij DINO gewijzigd. Zo kan het zijn dat u voortaan zelfs wettelijk verplicht bent om bepaalde gegevens aan te leveren bij de BRO, zoals bij gegevens van geotechnisch sondeeronderzoek. Lees meer daarover op basisregistratieondergrond.nl. Of raadpleeg direct deze beslisboom. Gegevens van geotechnisch sondeeronderzoek die niet in de BRO komen (zie hiervoor ook de beslisboom), kunnen helaas niet meer opgenomen worden in DINO. Een uitzondering daarop zijn de images van geotechnisch sondeeronderzoek.

Images
Images zijn geen onderdeel van de BRO en kunnen nog steeds aangeleverd worden bij DINO. Zie onderstaande informatie over het aanleveren van images.

1. Image met metadata (alternatief voor archieven)

1.1 Hoe kan ik gegevens aanleveren?

Per e-mail via info@dinoloket.nl. Indien de levering per mail problemen oplevert, kunnen hiervoor andere afspraken worden gemaakt.

1.2 In welk formaat kan ik gegevens aanleveren?

Images kunt u aanleveren in de formaten JPEG, PDF of TIFF. Naast de images dient u ook een Excelbestand mee te leveren  met metadata van de image/objecten. 

1.3 Aan welke voorwaarden moeten de gegevens voldoen?

Image
Voor de images zijn geen specifieke eisen. Wel dient de kwaliteit van dien aard te zijn dat de informatie goed leesbaar is. Er dient minimaal één image per sondering te worden aangeleverd.

Metadata bestand
Per levering dient een Excelbestand (voorbeeld metadatabestand) meegeleverd te worden waarin per image en sondering de metadata is opgenomen. In dit bestand moeten de volgende aspecten benoemd worden:

Verplicht voor verwerking en hergebruik:
 1. Naam image bestand
 2. Coördinatensysteem/Horizontaal referentiestelsel
 3. X-coördinaat
 4. Y-coördinaat
   
Wenselijk voor hergebruik:
 1. Sondeerlengte (voor selectie essentieel)
 2. Datum/tijd uitvoer sondering
 3. Lokaal verticaal referentiepunt
 4. Norm en klasse
 5. Referentievlak
 6. Referentiehoogte
 7. Methode plaatsbepaling
 8. Methode hoogtebepaling
   
Wenselijk voor een optimale controle:
 1. Werknummer sondering
 2. Projectnummer
 3. Projectnaam
 4. Uitvoerder
 5. Opdrachtgever
   
Indien u de informatie niet op deze wijze beschikbaar heeft, zie de aanlevermogelijkheid sonderingen 2.

1.4 Welke controles worden gedaan?

Na aanlevering worden de gegevens gecontroleerd op formaat en voorwaarden. Ook wordt een controle uitgevoerd op dubbele sonderingen zowel binnen de levering als in de bestaande gegevens in de DINO database. Om deze controle goed uit te kunnen voeren is het van belang dat de metadata zo compleet mogelijk wordt aangeleverd. 

1.5 Wat is de verwerkingstijd?

De verwerking van de gegevens duurt gemiddeld dertig werkdagen.

1.6 Ontvang ik een bericht van de controle en verwerking?

U ontvangt een bericht als de gegevens niet voldoen aan het vooraf afgesproken formaat en/of de voorwaarden. Voldoen de gegevens wel, dan ontvangt u een overzicht met objectnummers waaronder de gegevens zijn verwerkt en beschikbaar zijn.

1.7 Waar worden de gegevens beschikbaar gesteld?

Nadat de gegevens zijn verwerkt in de DINO database, worden deze de volgende dag beschikbaar gesteld via DINOloket.nl.

1.8 Wat zijn de kosten?

Voor de verwerking van gegevens in deze vorm worden verwerkingskosten in rekening gebracht. Per levering bedragen deze € 250,- plus € 1,- per image.

 

2. Andere vormen (bijvoorbeeld papier) of formaten

Als u andere vormen of formaten beschikbaar heeft, dan kunnen deze niet direct worden opgenomen in de DINO database. U kunt mogelijk wel geholpen worden om de informatie te bewerken, zodat het beschikbaar wordt via www.dinoloket.nl. Hiervoor kunt u contact opnemen via info@dinoloket.nl.