Terugmelden

Start uw terugmelding via BRO Terugmelding als u twijfel heeft over de juistheid van BRO Registratieobjecten in Ondergrondgegevens of in Ondergrondmodellen.

Bekijk de actuele lijsten met terugmeldingen over ondergrondmodellen:
BRO DGM - BRO REGIS II - BRO GeoTOP - BRO Bodemkaart - BRO Geomorfologie

Wat gebeurt met uw BRO terugmelding?

TNO toetst of de melding zodanig is opgesteld dat een bronhouder deze inhoudelijk kan beoordelen en neemt eventueel contact op. Daarna wordt de bronhouder van de terugmelding op de hoogte gesteld, zodat ze de terugmelding kunnen onderzoeken. Deze stap kan dan enige tijd duren (wettelijke termijn is 16 weken) en dan wordt u op de hoogte gesteld van het resultaat.

Voor een terugmelding op een model geldt geen wettelijke oplostermijn. De modelmaker kan besluiten om de terugmelding te verwerken in een volgende release van het model, maar is dit niet verplicht. Tot die tijd staat de terugmelding geregistreerd bij het betreffende model.