Toelichting Ondergrondmodellen

Voor een duurzaam gebruik en beheer van de ondergrond van Nederland is kennis en informatieverstrekking over opbouw en eigenschappen van de bodemlagen van groot belang. De Geologische Dienst Nederland – TNO levert deze informatie in de vorm van modellen van de Nederlandse ondergrond. Basisgegevens voor deze modellen zijn de honderdduizenden booronderzoeken en sonderingen die zijn opgeslagen in de DINO database. Deze gegevens worden aangevuld met beschikbare kennis om een zo waarheidsgetrouwe weergave te maken van de ondergrond.

De modellen voorspellen het voorkomen van grondsoorten, zoals zand, klei en veen en de geometrie van deze grondsoorten in de bodem. De modellen dienen onder meer als basis voor grondwateronderzoeken en voor studies naar zetting en daling van de bodem. Ook dragen de modellen bij aan het inzicht in de geologische ontwikkeling van Nederland en zijn het bouwstenen voor verder toegepast wetenschappelijk onderzoek.

Voor de ondiepe ondergrond, die reikt tot een diepte van circa 500 meter, heeft de Geologische Dienst Nederland – TNO een aantal modellen ontwikkeld. Drie van deze ondergrondmodellen, het Digitaal Geologisch Model (DGM), het Hydrogeologisch model (REGIS II) en het model GeoTOP worden gratis via www.dinoloket.nl aan alle belangstellenden ter beschikking gesteld.

Voor de diepe ondergrond, tot een diepte van circa 2 tot 4 km, is het model DGMdiep beschikbaar.

Ondergrondmodellen op DINOloket

Op het DINOloket zijn de modellen in twee verschijningsvormen beschikbaar:
In de module Ondergrondmodellen zijn diverse visualisaties van de modellen voorhanden. Door het aanvragen van de datasets kunnen de modellen in de eigen omgeving/op uw eigen computer gevisualiseerd worden in ArcGIS of in de gratis beschikbare SubsurfaceViewer.