Vraag en antwoord

Heb je een vraag? Kies dan een van de onderstaande vragen om snel antwoord te krijgen:

Algemeen

Heb ik een account nodig voor het aanvragen van gegevens?

Nee, u heeft geen account nodig voor het raadplegen en aanvragen van gegevens via DINOloket. Bij het afronden van uw aanvraag hoeft u alleen een e-mailadres, waarop u de door u gewenste bestanden wilt ontvangen, en de code, die wordt getoond op het scherm, in te vullen.

Hoe kan ik gevisualiseerde gegevens opslaan?

Visualisaties die zichtbaar zijn in de module Ondergrondgegevens zijn op te slaan als png (plaatje) en die in de module Ondergrondmodellen als pdf door gebruik te maken van de 'Opslaan' knop in het visualisatiescherm.

Hoe kan ik zoeken op de kaart?

Zoeken op de kaart kan door op de knop met het vergrootglas links op het kaartscherm te klikken. Het is dan mogelijk om specifiek te gaan naar een bepaald object m.b.v. de identificatiecode, een adres (gemeente, woonplaats of straatnaam), een provincie, een waterschap, of een specifiek punt via X- en Y-coördinaten.
Daarnaast is het mogelijk om op verschillende manieren in de kaart te navigeren:

  • Door met uw muiswiel te scrollen kunt u in- en uitzoomen
  • Door met een ingedrukte linkermuisknop over de kaart te bewegen kunt u de kaart verschuiven
  • Door met SHIFT + linkermuisknop een rechthoek op de plek te maken van uw interesse gebied, zoomt u in op dit gebied

Ik krijg niet de door mij gewenste gegevens uit DINOloket. Is het mogelijk om bijvoorbeeld een specifieke query aan te vragen?

Met behulp van de interactieve kaart en de verschillende zoekfunctionaliteiten op DINOloket, kunt u talrijke gegevens en modellen opzoeken en bekijken. Ook kunt u deze, zonder onze tussenkomst, kosteloos aanvragen voor gebruik in uw eigen software. Kunt u met DINOloket uw gegevensbehoefte niet invullen, neem dan contact met ons op. Mogelijk dat wij u kunnen helpen, bijvoorbeeld met het maken van een specifieke query. Houdt u er rekening mee dat de uitvoering van een dergelijk verzoek niet binnen onze standaard dienstverlenging valt. Hieraan zijn dan ook veelal kosten verbonden. In dat geval wordt u daarover geïnformeerd en krijgt u van ons een offerte waarin we onze diensten tegen kostprijs aanbieden.

Waar vind ik achtergrondinformatie over de gegevens van DINOloket?

Zodra op de homepagina van DINOloket is gekozen voor 'Ondergrondgegevens' of 'Ondergrondmodellen' (groene blok) verschijnt ook de tab 'Toelichting' waar u informatie vindt over de verschillende gegevenstypen of modellen.

Wat is het verschil tussen DINOloket en BROloket?

Via DINOloket kunt u gegevens van de Nederlandse ondergrond raadplegen. Deze gegevens komen uit zowel de DINO-database als de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Het BROloket stelt uitsluitend BRO gegevens en modellen beschikbaar.

Lees hier meer over BRO-gegevens via DINOloket.

Met de komst van de Basisregistratie Ondergrond gaan veel gegevens over van de DINO-database naar de BRO. Niet alles zal echter geborgd worden in de BRO. Sommige historische of niet authentieke DINO-gegevens hebben hergebruikswaarde, maar passen niet in de nieuwe BRO-standaarden. Om ook deze informatie te borgen wordt de nieuwe GDNR ontwikkeld: de Geologische Dienst Nederland Repository. Deze database vervult een belangrijke functie bij de uitvoering van de taken van de Geologische Dienst Nederland. Uiteraard zorgt de Geologische Dienst Nederland dat die gegevens in de GDNR goed ontsloten worden via het huidige DINOloket. Dus ook gegevens die niet naar de BRO gaan, blijven dus altijd beschikbaar.

Ondergrondgegevens

Hoe maak ik een grafiek zichtbaar van grondwaterstanden?

Zorg dat in module Ondergrondgegevens het gegevenstype ‘Put met onderzoeksgegevens (DINO)’ zichtbaar is op de kaart. Door met uw muis op de gewenste put op de kaart te klikken opent een scherm met detailinformatie over dat object. Hier worden de belangrijkste kenmerken getoond. Als er voor de put grondwaterstanden beschikbaar zijn, dan worden de buizen getoond onder ‘Buizen met metingen’ (zie afbeelding). Door op het buisnummer, d.w.z. de code in kolom ‘Id’, te klikken wordt de grafiek van de grondwatermonitoring van die buis getoond. Houdt er rekening mee dat niet voor alle putten grondwaterstanden beschikbaar zijn.

Waarom kan ik niet alle gef-bestanden van boringen openen in de GEFPlotTool?

Het kan gebeuren dat het gef-bestand een foutmelding geeft in de GEFPlotTool. Dit kan komen doordat het gef-bestand bij een afbeelding (tiff-bestand) hoort die is meegeleverd in de uitlevering. In dit gef-bestand is geen informatie aanwezig die door de GEFPlotTool omgezet kan worden naar een curve. Voor meer informatie over de GEFPlotTool, klik hier.
Er is een alternatief beschikbaar waarmee gef-bestanden van de boringen geopend kunnen worden: Boris & Profiler.

Ondergrondmodellen

Waar kan ik dwarsdoorsnedes door de modellen maken?

Dwarsdoorsnedes door de modellen kunnen in de module Ondergrondmodellen gemaakt worden.

Waar vind ik de boormonsterprofielen DGM, DGMdiep, REGIS II en GeoTOP?

De boormonsterprofielen die zijn gebruikt bij de constructie van DGM, DGMdiep, REGIS II en GeoTOP kunnen bekeken en opgevraagd worden in de module Ondergrondmodellen.

Waar vind ik de modellen?

De actuele versies van de ondergrondmodellen DGM, DGMdiep, REGIS II en GeoTOP zijn beschikbaar op het DINOloket.
De modellen kunnen bekeken en opgevraagd worden in de module Ondergrondmodellen. In de Toelichting staat een korte uitleg over de modellen en de op het DINOloket getoonde visualisaties. Andere modellen (zoals NL3D) en uit de modellen afgeleide producten zijn beschikbaar via Grondwatertools.nl.

Waar vind ik informatie over de toepassing en betrouwbaarheid van de modellen?

Zodra op de homepage van DINOloket is gekozen voor 'Ondergrondmodellen' (groene blok) verschijnt ook de tab 'Toelichting' waar u informatie vindt over de verschillende modellen.

Waarom krijg ik meer modelbestanden uitgeleverd als ik een deel van een Provincie of Waterschap selecteer?

ArcGIS-bestanden van DGM, DGMdiep en REGIS II kunnen alleen uitgeleverd worden als zipbestand van een complete provincie of waterschap. U ontvangt de provincies en waterschappen die worden geraakt door het door u geselecteerde gebied. Voor GeoTOP geldt dat altijd de ArcGIS-bestanden van het hele dekkingsgebied worden uitgeleverd, ongeacht het geselecteerde gebied. Voor de SubsurfaceViewer-bestanden wordt voor DGMdiep ook het gehele dekkingsgebied uitgeleverd, maar geldt voor de overige modellen (DGM, REGIS II en GeoTOP) dat de kaartbladen worden uitgeleverd die worden geraakt door het door u geselecteerde gebied.

Zijn de gegevens uit een oud model nog beschikbaar?

Zodra er een nieuwe oplevering is van een van onze modellen, dan wordt de meest actuele versie van dat model gebruikt op DINOloket. Wilt u echter gegevens van een van de modellen uit een oudere versie opvragen? Dat kan. Mailt u dan uw verzoek naar onze Servicedesk: info@dinoloket.nl.

Overige

Hoe kan ik gegevens aanleveren?

DINOloket verstrekt gegevens uit de database van DINO en uit de BRO (Basisregistratie Ondergrond). Hieronder vindt u per gegevenstype de procedure en eisen voor het aanleveren van gegevens.

Voor procedures en eisen die niet online beschikbaar zijn, kunt u contact opnemen met de Servicedesk: info@dinoloket.nl

Waar vind ik de Brak-zout kaart?

De kaart van het Brak-zout grensvlak is beschikbaar op Grondwatertools.nl.

Waar vind ik de isohypsenkaart?

De isohypsenkaart vindt u op Grondwatertools.nl.

Dit is een nieuwe FAQ categorie

Dit is de vraag

dit is het antwoord