Modelbestanden aanvragen

Door de modelgegevens via de module Ondergrondmodellen aan te vragen kunnen de modellen ook buiten het DINOloket bekeken en gebruikt worden.

In de gratis SubsurfaceViewer kunnen bestanden van de modellen en de geïnterpreteerde boormonsterprofielen van een aangevraagd kaartblad in drie dimensies gevisualiseerd worden. Een kaartblad is een rechthoekig gebied van (meestal) 20 bij 25 km. 

In ArcGIS versie 10 of hoger kunnen bestanden van het lagenmodel (rasters) en horizontale doorsneden door het voxelmodel gevisualiseerd worden.

Daarnaast is het mogelijk om -al dan niet na een conversieslag- bestanden van de voor ArcGIS bestemde rasters en shapefiles van DGM en REGIS II te gebruiken in andere GIS pakketten, zoals Grass (open source), MapInfo en GeoMedia.