Forse uitbreiding van geochemische sedimentanalyses

Eén van de gegevens die u via DINOloket kunt opvragen zijn geochemische analyses van geologische afzettingen. Afgelopen maanden is dat uitgebreid met ruim 5.000 geochemische analyses.

Locaties van de 5.000 toegevoegde geochemische sedimentanalyses. / Op de kaart zijn te locaties te zien van de 5.000 toegevoegde geochemische sedimentanalyses.

Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, heeft ruim 5.000 geochemische sedimentanalyses (ofwel grondanalyses) toegevoegd aan de database van DINOloket. Deze analyses zijn voornamelijk afkomstig van tientallen TNO-projecten, maar er zitten ook analyses tussen van bijvoorbeeld universitaire promotie- of afstudeeronderzoeken en onderzoeken voor drinkwaterbedrijven. Voor drinkwaterbedrijven is geochemisch sedimentonderzoek waardevol om de kwaliteit van hun ruwwater te kunnen voorspellen, dat als bron dient voor ons drinkwater. De oudste, ingevoerde analyses gaan terug tot midden jaren 1990 en de diepste monsters komen van circa 500 meter diep.

Gegevens beschikbaar via DINOloket

De chemische analyses die recent zijn toegevoegd zijn op de kaart te vinden onder Bodem- en grondonderzoek bij Geologisch booronderzoek. Daarnaast zijn uiteraard ook chemische analyses beschikbaar bij Grondwateronderzoek op DINOloket. Bij de geochemische sedimentanalyses gaat het telkens om analyses van metalen, kalk, organisch materiaal en zwavel en niet om bijvoorbeeld organische microverontreinigingen. Met het eerste kan bijvoorbeeld afgeleid worden wat de natuurlijke samenstelling is van sediment met betrekking tot sporenelementen als lood, nikkel, arseen. Ook kan het bufferend vermogen van de ondergrond voor inspoelende verontreinigingen afgeleid worden. Zo kan vastgesteld worden hoeveel pyriet, FeS2, de ondergrond bevat. Dit is van belang om het gedrag van nitraat in het grondwater te voorspellen want nitraat wordt door aanwezig pyriet omgezet naar het schadeloze stikstofgas. Hierbij kunnen echter wel arseen, nikkel en sulfaat vrijkomen, wat ook ongewenste stoffen zijn.

Verdere verbeteringen en mogelijkheden

Naast deze forse uitbreiding zijn er verbeteringen doorgevoerd voor circa 1.500 geochemische sedimentanalyses. Dit betrof onder andere het toevoegen van gegevens die nog bleken te missen en het verbeteren van dieptegegevens.

Sommige sedimentanalyses konden niet in de DINO database opgenomen worden. De reden hiervoor is dat de xy-coördinaten niet te achterhalen zijn, bijvoorbeeld omdat alleen de naam van de groeve bekend is, of omdat het om mengmonsters gaat. Deze gegevens kunnen niet in de DINO database worden opgenomen omdat grondanalyses gekoppeld moeten worden aan individuele boringen. Zulke analyses zijn wel waardevol want het is wel bekend om wat voor geologische afzettingen het gaat. Deze analyses zijn nu ook goed ontsloten en kunnen op speciaal verzoek beschikbaar gesteld worden.

Voor vragen over geochemische sedimentanalyses kunt u contact met ons opnemen.