Meer BRO-data beschikbaar

Meer BRO-data beschikbaar

Sinds begin 2017 zijn bij DINOloket BRO-data van geotechnisch sondeeronderzoek op te vragen (dit zijn momenteel meer dan 80.000). Daar zijn vanaf januari 2018 maar liefst 330.134 bodemkundige boormonsterbeschrijvingen bijgekomen uit BIS Nederland van Wageningen Environmental Research (Alterra). Verder zijn de eerste vanuit DINO geconverteerde grondwatermonitoringputten ook beschikbaar via DINOloket. De gemeente Zuidhorn had de primeur. De komende tijd zullen meer BRO-data van deze registratieobjecten volgen. Zodra de data zijn toegevoegd aan de Landelijke Voorziening BRO, zijn die al vanaf de eerstvolgende dag beschikbaar via DINOloket.

Met boorprofiel

Online kunt u via de kaart op DINOloket het gebied selecteren waarvan u gegevens wilt zien. U herkent de BRO-data op de kaart aan een symbool met een eigen kleur. Na voldoende inzoomen op de kaart worden de vertrouwde filtermogelijkheden van DINOloket zichtbaar. Daar kan voor bovenstaande gegevens nu aangegeven worden welke registratie (DINO of BRO) u wilt raadplegen. Voor de BRO-data kan aanvullend gefilterd worden op bronhouder. Vanzelfsprekend kan ook naar een specifiek gegeven gezocht worden op basis van het identificatienummer (BRO-ID of NITG-nummer). Verder kan online het profiel van een boring worden bekeken. Wilt u de geselecteerde gegevens opvragen? Dat kan. U kunt de geselecteerde gegevens eenvoudig downloaden.

Meer informatie

Ontdek de gegevens en meer op DINOloket. Wilt u meer weten over de BRO? Ga dan naar www.basisregistratieondergrond.nl van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.