Uitbreiding van boormonsteranalyses met chemische bepalingen

Eén van de gegevens die u kunt opvragen zijn chemische analyses van booronderzoeken.
Afgelopen maanden is dat uitgebreid met ruim 1.500 bepalingen.

Locaties van de 1.500 toegevoegde chemische boormonsteranalyses.

 

Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, heeft ruim 1.500 boormonsteranalyses met chemische bepalingen (ofwel chemische analyses) toegevoegd, horende bij 500 verschillende booronderzoeken. Het gaat voornamelijk om boormonsters die zijn genomen in het kader van milieugeochemische promotieonderzoeken. Meestal gaat het hier om twee monsters per boring: een ondiep monster van 0 tot 20 cm-maaiveld en een dieper monster vaak van 100 tot 120 cm-maaiveld. Ook zijn ruim 200 bepalingen afkomstig van boringen bij drinkwaterwinningen, met het diepste monster op 183 m-maaiveld. De rest van de boormonsteranalyses zijn om diverse redenen verzameld.
Van al deze nieuwe chemische boormonsteranalyses gaan de oudste analyses terug tot begin jaren negentig. Het gaat om veel analyses van lood-isotopen waarmee de herkomst van loodverontreiniging herleid kan worden. Daarnaast zijn er ook ruim 100 bepalingen van uitwisselbare kationen aan het uitwisselcomplex opgenomen en bijzondere bepalingen hoe zwavel gebonden is in veen.

De betreffende set informatie maakt geen deel uit van de Basisregistratie Ondergrond aangezien het boormonsteranalyses betreft waarvan de bepalingen nog niet zijn opgenomen in de BRO. Mogelijk dat deze in de toekomst nog worden toegevoegd aan de set bepalingen van de BRO. Op dat moment zal er gekeken worden in hoeverre deze vanuit archieven in de BRO opgenomen worden. Tot die tijd zijn ze in ieder geval via DINOloket beschikbaar.

Lees meer hierover bij de toelichting over chemische analyses.
Voor vragen over chemische boormonsteranalyses kunt u contact met ons opnemen.