Stratigrafische Nomenclator via diagram

In het linker diagram zijn de formaties uit de Noordzee Supergroep (N) en het Kenozoïcum weergegeven naar ouderdom en afzettingsmilieu. Het rechter diagram bevat een overzicht van gesteentelagen die naar ouderdom zijn gegroepeerd met de belangrijkste tektonische fasen. Vanuit de tabellen kan doorgeklikt worden naar gedetailleerde beschrijvingen van de eenheden.