Aanleveren grondwatermonitoring gegevens

Neem contact op met de BRO Servicedesk voor uitleg en hulp in deze situaties:

  • Uw organisatie is een bestuursorgaan en u wilt aanvullingen of correcties doorgeven van putten die in de DINO-database zitten.
  • Uw organisatie is een bestuursorgaan en u heeft putten in de DINO-database zitten, die u (eventueel) wilt overzetten naar de BRO.
  • Twijfelt u en gaat het wellicht indirect om gegevens die van een bestuursorgaan zijn? Neem ook dan contact op met de BRO Servicedesk.

In de andere situaties zijn de aanleverspecificaties op deze pagina van toepassing met daarbij een paar tips:

  • Als u putgegevens (of aanvullingen of correcties daarop) aan DINO wilt aanleveren, is het vooraf aanvragen van een NITG-nummer niet meer van toepassing.
  • Ook voor in de BRO geregistreerde putten kunt u vooralsnog grondwaterstanden of stijghoogtegegevens aan DINO aanleveren (zie extra specificatie bij 3.2). Graag zelfs! Het maakt daarbij dus niet uit of uw organisatie een bestuursorgaan is of niet.

NB Gegevens van oppervlaktewater afkomstig van peilschalen komen niet in de BRO. Vooralsnog kunt u deze gegevens blijven aanleveren aan DINO. Neem contact op met info@dinoloket.nl om deze gegevens aan te leveren.

1. Gegevens van nieuwe grondwatermonitoringputten

1.1 Hoe kan ik gegevens aanleveren?

Uitsluitend per e-mail via info@dinoloket.nl.

1.2 In welk formaat kan ik gegevens aanleveren?

Voor het aanleveren van gegevens van nog niet in DINO geregistreerde putten is een standaard-Excel formulier beschikbaar; de gegevensinhoud moet voldoen aan de BRO kwaliteitseis IMBRO/A. Dit kan met MS-Excel versie 2007 of hoger worden ingevuld. (Indien direct openen van het bestand niet werkt, wordt geadviseerd het bestand eerst lokaal te bewaren en vervolgens pas te openen.)

1.3 Aan welke voorwaarden moeten de gegevens voldoen?

Het standaard formulier bevat informatie over verplichte gegevensinhoud die in DINO wordt vastgelegd en die daarom moet worden ingevuld. Daarnaast staat in de kopgegevens van de kolommen informatie over gehanteerde eenheden en worden voorbeelden van invulwaarden getoond met mouse-over tooltips.

1.4 Welke controles worden gedaan?

Na aanlevering worden de gegevens gecontroleerd op IMBRO/A gegevensinhoud en voorwaarden.

1.5 Wat is de verwerkingstijd?

De verwerking van de gegevens duurt gemiddeld twintig werkdagen.

1.6 Ontvang ik een bericht van de controle en verwerking?

U ontvangt een bericht als de gegevens niet voldoen aan het formaat en/of de voorwaarden. Voldoen de gegevens wel, dan ontvangt u een overzicht van de geregistreerde putgegevens. Vanaf dat moment kunnen ook grondwaterstand- of stijghoogte gegevens worden aangeleverd (zie onder 4).

1.7 Waar worden de gegevens beschikbaar gesteld?

De gegevens worden alleen beschikbaar gesteld via DINOloket indien er grondwaterstand- of stijghoogte gegevens bekend zijn.

1.8 Wat zijn de kosten?

Opname van nieuwe grondwatermonitoringputgegevens kost niets als de aangeleverde gegevens voldoen aan het gestelde formaat en voorwaarden.

1.9 Heeft u andere vragen?

Kunt u niet voldoen aan het gevraagde formaat en de specificaties of heeft u andere vragen, neem dan contact met ons op via info@dinoloket.nl.

2. Aanvullen en/of corrigeren van (meta)gegevens van bestaande grondwatermonitoringputten

2.1 Hoe kan ik gegevens aanleveren?

Per e-mail via info@dinoloket.nl.

2.2 In welk formaat kan ik gegevens aanleveren en aan welke voorwaarden moeten de gegevens voldoen?

Het updaten en/of aanvullen van in DINO al aanwezige technische of administratieve gegevens van grondwatermonitoringputten verloopt niet via het standaardformulier, maar is maatwerk, omdat er sprake is van diverse controlestappen. In overleg met u bepalen we de meest efficiënte werkwijze.

2.3 Welke controles worden gedaan?

Na aanlevering worden de gegevens gecontroleerd op IMBRO/A gegevensinhoud en voorwaarden

2.4 Wat is de verwerkingstijd?

De verwerkingstijd van de gegevens is afhankelijk van de hoeveelheid te verwerken gegevens. Voor een geringe gegevensset duurt de verwerking gemiddeld twintig werkdagen.

2.5 Ontvang ik een bericht van de controle en verwerking?

U ontvangt een bericht als de gegevens niet voldoen aan het vooraf afgesproken formaat en/of de voorwaarden. Voldoen de gegevens wel, dan ontvangt u een bevestiging van de verwerking.

2.6 Wat zijn de kosten?

De verwerking van updates of aanvullingen van grondwatermonitoring putgegevens is maatwerk en valt niet onder onze standaard dienstverlening. Een vraag van geringe omvang zullen wij kosteloos verwerken; voor een vraag om bijvoorbeeld de putgegevens van een heel monitoringnet te updaten, stellen we in overleg met u een offerte op.

2.7 Wat verandert er met de Basisregistratie Ondergrond (BRO)?

Zodra de BRO voor grondwatermonitoringput in werking is, kunt u uw correcties en/of aanvullingen van grondwaterputgegevens van putten die in de BRO geregistreerd zijn niet meer aanleveren aan de afdeling DINO. Vanaf dat moment kunt u deze gegevens rechtstreeks aanleveren aan de BRO. Zie basisregistratieondergrond.nl voor meer informatie. Voor DINO-putten kunt u correcties en aanvullingen mailen naar info@dinoloket.nl.

3. Aanleveren van Grondwaterstand- of stijghoogtegegevens

3.1 Hoe kan ik gegevens aanleveren?

Uitsluitend per e-mail via info@dinoloket.nl.

3.2 In welk formaat kan ik gegevens aanleveren?

Voor het aanleveren van grondwaterstandsgegevens, ter registratie in DINO, van putten die niet in DINO, maar in de BRO zijn geregistreerd, zijn aangepaste aanleverspecificaties van toepassing. Het gaat om een kleine wijziging in het huidige aanleverformaat (het zgn. NITG-formaat) die ervoor zorgt dat de grondwaterstandsgegevens naar de juiste BRO-put verwijzen. In de regels met grondwaterstandsgegevens (onder de kopgegevens) moet in plaats van het NITG nummer (dat voor een BRO-put niet meer aanwezig is) het BRO-id worden ingevuld zoals in dit voorbeeldbestand.

Er bestaat momenteel geen naamgevingsconventie voor deze bestanden. We bevelen echter wel aan om (voor de herkenbaarheid) in de naam van een bestand het BRO-id van de put op te nemen, bijvoorbeeld 'Gwstanden_jan2019_GMW0000345.txt'. De bestanden kunnen worden aangeleverd aan de afdeling DINO via info@dinoloket.nl.

3.3 Aan welke voorwaarden moeten de gegevens voldoen?

Er zijn geen aanvullende voorwaarden.

3.4 Welke controles worden gedaan?

Na aanlevering worden de bestanden gecontroleerd op formaat en de daaraan gestelde voorwaarden.

3.5 Wat is de verwerkingstijd?

De verwerking van de gegevens duurt gemiddeld dertig werkdagen.

3.6 Ontvang ik een bericht van de controle en verwerking?

U ontvangt een bericht als de gegevens niet voldoen aan het formaat en/of de voorwaarden. Voldoen de gegevens wel, dan ontvangt u een bericht dat de gegevens zijn verwerkt zijn.

3.7 Waar worden de gegevens beschikbaar gesteld?

Nadat de gegevens zijn verwerkt in de DINO database worden deze meteen beschikbaar gesteld via DINOloket.nl.

3.8 Wat zijn de kosten?

Opname van deze gegevens kost niets als de aangeleverde gegevens voldoen aan het gestelde formaat en voorwaarden.

3.9 Wat verandert er met de Basisregistratie Ondergrond (BRO)?

Zodra de BRO voor grondwaterstandonderzoek in werking is, kunt u uw grondwaterstand- en of stijghoogtegegevens niet meer aanleveren aan de afdeling DINO. Vanaf dat moment kunt u uw gegevens aanleveren aan de BRO. Zie voor meer informatie www.basisregistratieondergrond.nl

3.10 Heeft u andere vragen?

Kunt u niet voldoen aan het gevraagde formaat of heeft u andere vragen, neem dan contact met ons op via info@dinoloket.nl.

4. Corrigeren van bestaande grondwaterstand- of stijghoogtegegevens

4.1 Hoe kan ik gegevens aanleveren?

Per e-mail via info@dinoloket.nl.

4.2 In welk formaat kan ik gegevens aanleveren en aan welke voorwaarden moeten de gegevens voldoen?

Het updaten van in DINO al aanwezige grondwaterstand- of stijghoogte gegevens is vaak maatwerk, omdat er sprake is van diverse controlestappen. In overleg met u bepalen we de meest efficiënte werkwijze.

4.3 Welke controles worden gedaan?

Na aanlevering worden de gegevens gecontroleerd op formaat en voorwaarden.

4.4 Wat is de verwerkingstijd?

De verwerkingstijd van te updaten gegevens is afhankelijk van de hoeveelheid. De verwerking van een kleine gegevens set duurt gemiddeld dertig werkdagen.

4.5 Ontvang ik een bericht van de controle en verwerking?

U ontvangt een bericht als de gegevens niet voldoen aan het vooraf afgesproken formaat en/of de voorwaarden. Voldoen de gegevens wel, dan ontvangt u een bevestiging van de verwerking.

4.6 Waar worden de gegevens beschikbaar gesteld?

Nadat de gegevens zijn verwerkt in de DINO database worden deze meteen beschikbaar gesteld via DINOloket.nl.

4.7 Wat zijn de kosten?

De verwerking van updates van grondwaterstand- of stijghoogte is maatwerk en valt niet onder onze standaard dienstverlening. Een vraag van geringe omvang zullen wij kosteloos verwerken; voor een vraag om bijvoorbeeld de gegevens van een heel monitoringnet te updaten, stellen we in overleg met u graag een offerte op.

4.8 Wat verandert er met de Basisregistratie Ondergrond (BRO)?

Zodra de BRO voor grondwaterstandonderzoek in werking is, kunt u uw grondwaterstand- en/of stijghoogtegegevens niet meer aanleveren aan de afdeling DINO. Vanaf dat moment kunt u uw gegevens aanleveren aan de BRO. Zie voor meer informatie www.basisregistratieondergrond.nl

5. Andere vormen (bijvoorbeeld papier) of formaten

Als u andere vormen of formaten beschikbaar heeft, dan kunnen deze niet direct worden opgenomen in de DINO database. U kunt mogelijk wel geholpen worden om de informatie te bewerken, zodat het beschikbaar wordt via DINOloket.nl. Hiervoor kunt u contact opnemen via info@dinoloket.nl.