SubsurfaceViewer

Met kaartbeelden, appelboren, profielen en een volledige 3D weergave geeft de SubsurfaceViewer inzicht in de 3D modellen voorspelde geometrie en eigenschappen van de Nederlandse ondergrond.

Beschrijving

De SubsurfaceViewer is een programma voor het visualiseren van de modellen en de geïnterpreteerde boorbeschrijvingen. Het programma is voor TNO ontwikkeld door de Duitse firma INSIGHT Geologische Software Systeme GmbH (www.subsurfaceviewer.com). Indien SubsurfaceViewer bestanden worden aangevraagd via DINOloket, worden het installatieprogramma van het programma alsmede de bijbehorende handleiding steeds meegeleverd. De datasets die met de SubsurfaceViewer bekeken kunnen worden zijn afgeleid uit GeoTOP, DGM, REGIS II en DGMdiep. Verdere informatie over de werking van de software kan gevonden worden in de Handleiding SubsurfaceViewer 3D (TNO, 2020) die dus ook met de software meegeleverd wordt.


SubsurfaceViewer met een dataset van GeoTOP
 

Beperkingen

De SubsurfaceViewer software stelt vrij hoge eisen aan de hardware van de PC of laptop. De grafische kaart dient ten minste de Open Graphics Library (Open GL. 1.2) te ondersteunen.

Bestanden van de SubsurfaceViewer kunnen alleen uitgeleverd worden in vooraf gedefinieerde kaartbladen, overeenkomstig de kaartbladindeling van Top50raster van Kadaster.nl. Voor DGMdiep geldt dat Nederland in een noordelijke en een zuidelijke helft is opgedeeld. De uitgeleverde zips bevatten .svp bestanden die in de SubsurfaceViewer gebruikt kunnen worden. De zips van GeoTOP bevatten tevens het voxelmodel van GeoTOP in ASCII-formaat.

Voor REGIS II geldt dat de SubsurfaceViewer-bestanden gecombineerd zijn met de bestanden van DGM. In de Viewer kan gewisseld worden tussen het ene en het andere model.

Opvragen

De SubsurfaceViewer en bestanden voor gebruik in de SubsurfaceViewer kunnen op de kaart in Stap 2 aangevraagd worden.