Uitleverformaat

Geo-elektrisch onderzoek uitleverformaat en gebruik

Iedere data-eenheid wordt afgesloten door een “;”. Als bepaalde informatie niet bekend is (bijvoorbeeld de uitvoerder van de meting) dan wordt alleen een “;” op een regel geplaatst.
Decimalen worden aangegeven met een punt “.”.
Getallen die bij elkaar horen (bijvoorbeeld elektrodeafstand, voltage, stroomsterkte en schijnbare weerstand) worden gescheiden door een puntkomma “;” en staan op dezelfde regel. Als een bepaald waarde niet bekend is (bijvoorbeeld stroomsterkte) dan is niets ingevuld (dus twee puntkomma's achter elkaar).

Gebruikte afkortingen:

a afstand tussen de 2 elektrodes die het dichtst bij elkaar staan (meestal tussen de potentiaal elektrodes) [m]
L/2 de helft van de afstand tussen de buitenste elektrodes van de meetopstelling [m]
V het gemeten potentiaalverschil [mV]
I de gebruikte stroomsterkte [mA]
R de berekende schijnbare elektrische weerstand [Ohm-m]
SP de Spontane Potentiaal [mV]
boven diepte bovenkant van de genterpreteerde laag in [m-mv]
onder diepte onderkant van de genterpreteerde laag [m-mv]
Rs de geo-elektrische weerstand van de genterpreteerde laag [Ohm-m]

 

Gebruikte lithologische codes:

code lithologie
K klei
KZX zandig klei
VKX kleiig veen
KHX venig klei
V veen
L leem
ZK kleiig zand
Z zand
ZGX grindig zand
GZX zandig grind
G grind
GES vast gesteente