Helm Laagpakket

Code
SLDBH
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993).
Lithological description

Silt- tot kleisteen, licht- tot donkergrijs en lichtbruin, met veel kalkhoudende laagjes die vaak gepyritiseerde graafgangen bevatten, en met dunne zandsteenbanken (meestal < 1 meter). De zanden hebben fijne tot midden, subhoekige tot afgeronde korrels. Af en toe komen midden- tot donkergrijze kleisteen en witte tot lichtbruine kalksteen en dolomiet voor. Bruinkool is plaatselijk aanwezig. In sommige boorgaten (P03-02) worden veelvuldig fragmenten van bivalven en gastropoden aangetroffen.

Depositional setting

Afgezet in een marginaal-marien milieu aan de landwaartse (achterstrandwal) positie van de strandwal afzettingen van de zandige laagpakketten van Kotter en Helder. Deels afgesloten lagunaire condities met stormafzettingen.

Definition of lower boundary

Discordant met de onderliggende Vlieland Kleisteen of Zandsteen formaties.

Definition of upper boundary

Bedekt door het zandige Laagpakket van Helder (Vlieland Zandsteen Formatie).

Thickness indication
Doorgans minder dan 76 m, maar tot 150 m in P03-02.
Geographical distribution
Regional correlation
VK: Humber Group; DUI: ?; BEL: -.
Age
laatste Berriasien - vroeg Valanginien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1347 - 1379 m (32 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1815 - 1966 m (151 m)
Origin of name
Vernoemd naar het Helm olieveld, blok Q01, Nederlandse offshore sector.
Previous name(s)
Geen.
Reviewed by (date)
Sander Houben (2017).
References
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Helm Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op http://acc.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/helm-laagpakket.