Z1 Anhydriet Laagpakket

Code
ZEZ1W
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithological description

Doorgaans een massief anhydriet lichaam. In de eenheid komen vaak dolomietsnoeren voor. Kan wat klei in de subbekkens bevatten.

Depositional setting

Marien evaporiet.

Definition of lower boundary

Nog niet vastgesteld.

Definition of upper boundary

Nog niet vastgesteld.

Thickness indication
Plaatselijk tot 200 m.
Geographical distribution
Regional correlation
VK: Werra Anhydrit Formation; DUI: Oberer & Unterer Werra Anhydrit; BEL: Z1 Anhydrite Member.
Age
Wuchiapingien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
3083 - 3110 m (27 m)
Origin of name
Geen.
Previous name(s)
Geen.
Reviewed by (date)
Mark Geluk (2017).
References
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section D, Permian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-42.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Z1 Anhydriet Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op http://acc.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/z1-anhydriet-laagpakket.