Zechstein niet-gedifferentieerd

Code
ZEUN
Status
Informeel.
Lithological description

Verschillende typische Zechstein lithologiën. Deze informele eenheid wordt gebruikt wanneer de interpretatie van stratigrafische eenheden niet mogelijk is.

Depositional setting

Marien.

Definition of lower boundary

Nog niet vastgesteld.

Definition of upper boundary

Nog niet vastgesteld.

Thickness indication
Nog niet vastgesteld.
Geographical distribution
Nog niet vastgesteld.
Regional correlation
Nog niet vastgesteld.
Age
Nog niet vastgesteld.
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Origin of name
Alleen informeel te gebruiken.
Previous name(s)
Geen.
Reviewed by (date)
Geert-Jan Vis (2019).
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Zechstein niet-gedifferentieerd. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op http://acc.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/zechstein-niet-gedifferentieerd.