Interpretatie

Met de meetgegevens van een sondering kunnen we de lithologische opbouw en de draagkracht van de bodem analyseren. Zo kunnen we uit de conusweerstand en het wrijvingsgetal bijvoorbeeld de lithologische kolom afleiden.

Zie voor meer informatie over elektrische sonderingen en de interpretatie van sondeergegevens:

Douglas, B.J. & Olson R,.S. (1981) Soil classification using electrical cone penetrometer, Proc. ASCE Conf. Cone penetration and experience
Robertson , P.K. & Campanella, R.G. (1983) Interpretation of cone penetration tests , Part 1: Sand, Part 2: Clay, Can. Geotechnical Journal, vol. 20, pp. 718-745
Lunne, T., Robertson, P.K ., & Powell, J.J.M. (1997) Cone penetration testing, Blackie Academic and Professional, London UK