Downloads en links

Deze pagina bevat downloads van wetenschappelijke literatuur en links naar websites met aanvullende informatie.

Wetenschappelijke publicaties over de stratigrafie van de Nederlandse ondergrond

Een verzameling met literatuur over de geologie van Nederland en omgeving in de brede zin wordt bijgehouden in een RefWorks database.

Literatuur ter ondersteuning van de Stratigrafische Nomenclator:

  • Revised Upper Cenozoic stratigraphy of the Dutch sector of the North Sea Basin: towards an integrated lithostratigraphic, seismostratigraphic and allostratigraphic approach (Rijsdijk et al. 2005);
  • Revision and update of the Callovian-Ryazanian Stratigraphic Nomenclature in the northern Dutch offshore, i.e. Central Graben Subgroup and Scruff Group (Munsterman et al. 2012);
  • An updated and revised stratigraphic framework for the Miocene and earliest Pliocene strata of the Roer Valley Graben and adjacent blocks (Munsterman et al. 2019).

Vijftalige Nomenclator van aardwetenschappelijke termen van het KNGMG

De vijftalige Nomenclator van het KNGMG uit 1980 is op de website van het genootschap te downloaden.

De eerste uitgave van deze nomenclator dateert van 1929. De nomenclator was een groot succes en bevatte ongeveer 4000 termen. De hoofdtaal was Nederlands met een vertaling naar het Engels, Frans en Duits. In 1959 verscheen de tweede editie met als hoofdreden dat er in de tussenliggende periode veel nieuwe termen en geologische inzichten geïntroduceerd zijn. De hoofdtaal werd veranderd naar Engels met een vertaling naar het Nederlands, Frans en Duits. Het aantal termen nam toe tot 5500. In 1980 verscheen de derde editie. De hoofdtaal werd niet veranderd, maar er werd een vertaling naar het Spaans toegevoegd. Het aantal termen nam toe tot boven de 10.000.

Stratigrafische nomenclatoren van andere Europese landen

Internationale Commissie voor Stratigrafie

De Internationale Commissie voor Stratigrafie (ICS) is het grootste en oudste orgaan van de Internationale Unie voor Geologische Wetenschappen (IUGS). De primaire doelstelling van de ICS is het nauwkeurig definiëren van wereldwijde geldende eenheden (systemen, tijdvakken en etages) van de Internationale Chronostratigrafische Tabel die op hun beurt de basis vormen voor de eenheden (perioden, tijdvakken en etages) van de Internationale Geologische Tijdschaal; en zo wereldwijde normen vaststellen voor de fundamentele schaal voor het uitdrukken van de geschiedenis van de Aarde.

Op de website van de ICS is een Nederlandstalige versie van de Internationale Chronostratigrafische Tabel te vinden.