Zuidwal Vulkanieten Formatie

Code
XXZV
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Perrot & Van der Poel 1987; Herngreen, Smit & Wong 1991; Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993).
Lithological description

Massieve vulkanische (lava) gesteenten en gebreccieerde vulkanische agglomeraten. Trachiet, phonoliet, biotiet pyroxeniet, leucitiet.

Depositional setting

Vulkanische plug die deel uitmaakt van een koepelvormige structuur.

Definition of lower boundary

De basis van de formatie is nog niet aangeboord.

Definition of upper boundary

Onlap van de Vlieland Zandsteen Formatie.

Thickness indication
Tot 1058 m (ZDW-01).
Geographical distribution
Regional correlation
VK: niet aanwezig; DUI: niet aanwezig; BEL: niet anwezig.
Age
Oxfordien - Berriasien (Van Bergen & Sissingh 2007).
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1944 - 3002 m (1058m)
Origin of name
Vernoemd naar de Zuidwal gasontdekking in de Waddenzee door Petroland.
Previous name(s)
Geen.
Reviewed by (date)
Sander Houben (2017).
References
Herngreen, G.F.W., Smit, R. & Wong, Th.E. 1991. Stratigraphy and tectonics of the Vlieland basin, The Netherlands. Special Publication of the European Association of Petroleum Geoscientists, Berlin, 175-192.
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Perrot, J., Van der Poel, A.B. 1987. Zuidwal - a Neocomian gas field - In: Brooks, J. and Glennie, K.W. (eds.): Petroleum Geology of North West Europe, Graham and Trotman, London, 325-335
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Van Bergen, M.J., Sissingh, W. 2007. Magmatism in the Netherlands: expression of the north-west European rifting history. In: Geology of the Netherlands. Eds: Wong, Th.E., Batjes, D.A.J., De Jager, J., Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, 197–221.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Zuidwal Vulkanieten Formatie. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op http://acc.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/zuidwal-vulkanieten-formatie.