Uitleverformaat

Gebruikers van DINOloket krijgen opgevraagde sondeergegevens aangeleverd in het Geotechnical Exchange Format (GEF). GEF is een standaardformaat voor de digitale uitwisseling van sondeergegevens (in ASCII).
Het vastleggen van de metagegevens, zoals het sondeernummer, de coördinaten en de uitvoerder van een sondering, gebeurt gestandaardiseerd. Die standaarden gelden ook voor het opslaan van de meetgegevens.

Meer informatie over GEF en een beschrijving van het GEF-formaat voor sonderingen staat op www.geonet.nl, onder Dossiers/Grondonderzoek. Visualisatie van sondeergegevens kan worden gedaan met behulp van de GEFPlotTool.