Kleiige Keuper laagpakket

Code
RNKPC
Status
Informeel (NAM & RGD 1980).
Lithological description

Kleisteen, evaporiet en dolomiet. Voor regionale doeleinden kan een gesimplificeerde onderverdeling gebruikt worden, waarin alle laagpakketten van de Keuper Formatie boven het Hoofd-Keuper Evaporiet Laagpakket gegroepeerd worden in het informele Kleiige Keuper laagpakket (bijv. in boorgat Emmen-07: 1611 - 1641 m).

Depositional setting

Playa - sabkha.

Definition of lower boundary

Nog niet vastgesteld.

Definition of upper boundary

Nog niet vastgesteld.

Thickness indication
Tot 80 m.
Geographical distribution
Nog niet vastgesteld.
Regional correlation
Nog niet vastgesteld.
Age
Ladinien - vroeg Rhaetien.
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Reviewed by (date)
Geert-Jan Vis (2019).
References
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Kleiige Keuper laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op http://acc.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/kleiige-keuper-laagpakket.