Onder-Keuper Kleisteen Laagpakket

Code
RNKPL
Status
Formeel (NAM & RGD 1980).
Lithologische beschrijving

Rode en donkergekleurde kleistenen, afgewisseld met dunne dolomietlagen, fijnkorrelige zandsteen en steenkool. Het onderste deel wordt gekenmerkt door grijze kleuren; het bovenste deel voornamelijk door rode of roodbruine kleuren. Richting de top neemt het anhydriet gehalte langzaam toe.

Afzettingsmilieu

Fluviatiele overstromingsvlakte.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
De grootse dikte, tot 200 m, komt voor in het zuidelijk deel van de Centrale Noordzee Slenk. In andere gebieden is de dikte van het laagpakket doorgaans tussen de 40 en 80 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Dudgeon Formation; DUI: Erfurt Formation (Lettenkeuper); BEL: Lower Keuper Claystone Member.
Ouderdom
Ladinien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
3247 - 3368 m (121 m)
Parastratotype
Boring:
BK140119 (K14-01)
Diepte (dikte) langs boorgat:
1738 - 1810 m (72 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1670 - 1740 m (70 m)
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Johan ten Veen (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Onder-Keuper Kleisteen Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op http://acc.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/onder-keuper-kleisteen-laagpakket.