Berkel Klastica laagpakket

Code
KNNSD
Status
Informeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993).
Lithological description

Zandsteen.

Depositional setting

Marien.

Definition of lower boundary

Nog niet vastgesteld.

Definition of upper boundary

Nog niet vastgesteld.

Thickness indication
Nog niet vastgesteld.
Geographical distribution
Richting het bekken (P en O kwadranten) kan een dunne zandige laag (lateraal equivalent aan het Berkel Zandsteen Laagpakket) onderscheden worden in de Vlieland Kleisteen Formatie. Deze zandige laag wordt informeel aangeduid als het Berkel Klastica laagpakket. Nam and RGD (1980) hebben deze naam voorgesteld voor de boorgaten waarin het lastig is om het Berkel Zandsteen Laagpakket en het Berkel Zand-Kleisteen Laagpakket te onderscheiden.
Regional correlation
Nog niet vastgesteld.
Age
Nog niet vastgesteld.
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Previous name(s)
Geen.
Reviewed by (date)
Geert-Jan Vis (2019).
References
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Berkel Klastica laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op http://acc.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/berkel-klastica-laagpakket.