Z1 (Werra) Formatie

Code
ZEZ1
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithological description

Bestaat doorgaans uit een basale, zwarte schalie, gevolgd door een carbonaat - anhydriet - zout - anhydriet opeenvolging in de subbekkens, en een carbonaat - anhydriet opeenvolging in het hoofdbekken. Richting de bekkenranden gaat de eenheid geleidelijk over in een carbonaat - schalie en/of zandsteen opeenvolging.

Depositional setting

Marien.

Definition of lower boundary

Transgressievlak aan de basis van de formatie en liggend op oudere eenheden. In het bekken komt dit overeen met het Koperschalie Laagpakket wat de Onder- of Boven-Rotliegend groepen bedekt.

Definition of upper boundary

Getrokken aan de basis van het Z2 Carbonaat Laagpakket of het Roodbruine Zoutklei Laagpakket.

Thickness indication
Tot 840 m.
Geographical distribution
Regional correlation
VK: Z1 Group; DUI: Werra Folge (Z1); BEL: Z1 (Werra) Formation.
Age
Wuchiapingien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1407 - 1804 m (397 m)
Opmerkingen:
Subbekken milieu
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
3083 - 3122 m (39 m)
Opmerkingen:
Hoofdbekken milieu
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
4500 - 4620 m (120 m)
Opmerkingen:
Carbonaat/zandsteen facies
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
3851 - 3872,5 m (21,5 m)
Opmerkingen:
Zandsteen facies
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2020 - 2069 m (49 m)
Opmerkingen:
Kleisteen/evaporiet facies
Origin of name
De naam is afgeleid van de Duitse stratigrafische nomenclatuur, waar het verwijst naar de oudste evaporiet cyclus van de Zechstein (Richter-Bernburg 1955).
Previous name(s)
Geen.
Reviewed by (date)
Mark Geluk (2017).
References
Geluk, M.C. 1999. Late Permian (Zechstein) rifting in the Netherlands - models and implications for petroleum geology. Petroleum Geoscience 5, 189-199.
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Richter-Bernburg, G. 1955. Stratigraphische Gliederung des deutschen Zechsteins - Z. Dt. Geol. Ges., 105, 593-645.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section D, Permian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-42.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Z1 (Werra) Formatie. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op http://acc.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/z1-werra-formatie.