Kimmeridge Klei Formatie

Code
SGKI
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Herngreen & Wong 1989; Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993; Munsterman et al. 2012).
Lithological description

Olijfgroene, doorgaans siltige kleistenen met dunne dolomietstroken (op boorgatmetingen zichtbaar als een kenmerkend gepiekt karakter). Fossielfragmenten komen veel voor in lenzen, lignietdeeltje zijn vaak aanwezig. Noordwaarts worden de dolomitische inschakelingen talrijker. Richting het zuiden kunnen de kleistenen meer siltig tot zandig worden, en verdwijnen geleidelijk de carbonaatstroken en olijfkleur.

Depositional setting

Continentaal plat afzettingen.

Definition of lower boundary

Bedekt concordant de marginaal-mariene strandwal zandstenen van de Boven-Graben Formatie (F03-03), de lacustriene tot kustafzettingen van de Midden-Graben Formatie (F03-01), of de deltavlakte afzettingen van de Formatie van Puzzle Hole. De Kimmeridge Klei Formatie grijpt vingervormig inelkaar met de Formatie van Puzzle Hole en de Boven- en Midden-Graben formaties.

Definition of upper boundary

(licht) Discordant bedekt door de glauconiethoudende Scruff Groenzand Formatie, of willekeurig jongere formatie.

Thickness indication
Tot 1000 m (F06-01).
Geographical distribution
Regional correlation
VK: Kimmeridge Clay Formation; DUI: ?; BEL: -.
Age
laat Oxfordien - laat Tithonien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1780 - 2547 m (767 m)
Origin of name
De naam is afgeleid van de Britse stratigrafische nomenclatuur, waar het verwijst naar gelijksoortige kleiige afzettingen die in grote delen van de Noordzee worden aangetroffen (NAM en RGD 1980).
Previous name(s)
Geen.
Reviewed by (date)
Sander Houben (2017).
References
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Herngreen, G.F.W. and Wong, Th.E. 1989. Revision of the ’Late Jurassic’ stratigraphy of the Dutch Central North Sea Graben - Geol. en Mijnbouw, 68, p. 73-105.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
D.K. Munsterman, R.M.C.H. Verreussel, H.F. Mijnlieff, N. Witmans, S. Kerstholt-Boegehold, Abbink, O.A. 2012. Revision and update of the Callovian-Ryazanian Stratigraphic Nomenclature in the northern Dutch Offshore, i.e. Central Graben Subgroup and Scruff Group. Netherlands Journal of Geosciences-Geologie en Mijnbouw, 91, 555-590.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Kimmeridge Klei Formatie. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op http://acc.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/kimmeridge-klei-formatie.